Varumärket *Stala*

Varumärket Stala

Berättelsen om Stala är en berättelse om finsk design, funktion och kvalitet. Den fick sin början i ett enkelt behov – diskbänken – och har genom årens lopp vuxit till en affärsverksamhet, som bygger på toppdesign i alla led. För Stala innebär nämligen design inte bara formgivning av en produkt, utan en strävan efter att göra produktens hela livscykel så funktionell, effektiv och högkvalitativ som möjligt. Vare sig det gäller företagsledningen, arbetsprocesserna i fabriken, användarupplevelsen eller kundens erfarenheter i samband med beställningen är god design något som genomsyrar allting.

Genom att märka våra produkter med Design from Finland-märket lyfter vi fram betydelsen av god design i vårt arbete på ett extra tydligt sätt.Stalas *framväxt*

Stalas framväxt

Stalas egen berättelse tar sin början år 1972, då företagets grundare Reino Rajamäki köpte upp diskbänkstillverkningen av Upo och började öka verksamheten i takt med 70-talets intensiva byggvåg. Stala blev snart känt för sitt hållbara rostfria stål och sina måttbeställda, kundanpassade diskbänkar. Under årtiondenas lopp har livet och vardagen förändrats och köksarbetet har blivit mångsidigare. Diskbänken har blivit en multifunktionell samlingsplats, där man tvättar, sköljer, skär upp och låter rinna av.

Formgivningen har alltid varit en del av Stalas verksamhet och dess betydelse återspeglas i företagets produkter och verksamhet på alla nivåer. Praktiskt och fungerande, med respekt för användarna. En fungerande vardag, individuella lösningar och hållbara material är fortfarande hörnstenarna i vår verksamhet. I och med generationsväxlingen år 2000 tog Reinos dotter Tuija Rajamäki över som verkställande direktör. Vi finns i över 10 länder, vår fabrik ligger i Lahtis, försäljningsenheten i Sverige. Exportens andel är cirka 30 % av Stalas affärsverksamhet.

Stalas *värdegrund*

Stalas värdegrund

Stala är ett finskägt familjeföretag med djupa rötter i finskt hantverk, fungerande design och känsla för kvalitet. Själva kärnan i vårt kunnande ligger i förmågan att hantera ett unikt material – rostfritt stål – så att det ger upphov till hållbara kvalitetsprodukter, som bringar glädje till sina användare, på nytt och på nytt.

Vi lever inte bara ut vår värdegrund i våra egna produkter. Stala stöder en kombination av unik yrkeskompetens, formgivning i toppklass och glädjen hos en återkommande användarupplevelse inom musiken. År 1983 förvärvade vi tre italienska mästerverk inom fiolbyggarkonsten – en Amati från 1625 samt två stycken Gagliano från åren 1770 och 1777. Alla tre är fortfarande i dagligt bruk, Gagliano hos vår hemstads välrenommerade orkester Sinfonia Lahti. På nytt och på nytt, sekel efter sekel väcker de glädje hos både artister och publik – precis så som kvalitetsprodukter ska göra.