Så agerar vi ansvarsfullt under det rådande Covid-19-läget

Covid-19 (coronavirussjukdomen) är en sjukdom som orsakas av ett virus, som började spridas bland människor i december 2019. Symtomen kan visa sig som feber, hosta, ont i halsen, andnöd, huvudvärk och muskelsmärtor. Hälsoexperterna är oroliga, eftersom så lite är känt om detta nya virus som angriper luftvägarna och kan orsaka allvarlig sjukdom och lunginflammation hos en del människor.


På grund av den rådande situationen med viruset Covid-19 har Stala fattat beslut om att respektera rekommendationen om socialt avstånd och vi kommer inte att göra några besök hos våra kunder och partner. Vi tar heller inte emot några besök i våra lokaler. För att skydda våra anställda har vi beslutat att arbeta på distans överallt där så är möjligt. Trots detta rullar vår produktion på med full fart och våra leveranstider är vid denna tidpunkt helt normala.


Kommunikationen med våra kunder och partner


Vi finns tillgängliga för våra kunder och partner via telefon, e-post och fax eller via virtuella möten ansikte mot ansikte online. Vår webbshop håller alltid öppet, liksom våra beställnings- och planeringsverktyg på nätet.

 

Hur påverkas produkternas tillgänglighet?


Våra lagervaror finns tillgängliga i normal omfattning och tillverkningen av Stalas Seven-diskbänkar och alla täckpaneler rullar på som vanligt. Tillverkningen av Tailor-made i Sverige följer likaså det vanliga leveransschemat. 


Hur skyddar man sig mot smitta?


Coronavirus kan överföras från person till person i form av droppsmitta, särskilt via andningsvägarna. Den största infektionsrisken uppstår när en infekterad person hostar eller nyser i någons omedelbara närhet. Smittan kan möjligen också överföras som en kontaktsmitta via infekterade ytor.

• Håll god handhygien. Tvätta händerna med varmt vatten och tvål varje gång du går till arbetet, innan du äter, röker eller luktar på något och när du lämnar arbetet.
• Om tvätt med vatten och flytande tvål inte är möjligt, använd handsprit, såvida ingenting annat anvisas på din arbetsplats.
• När du använder handsprit, sprita en hand i taget och gnugga ordentligt överallt.
• Om du använder engångshandskar i arbetet, ta av dig handskarna utan att beröra deras utsida. Tvätta händerna efter det att du tagit av dig handskarna.
• Rör inte vid ditt ansikte eller din näsa, varken med skyddshandskarna eller med smutsiga händer.
• Om du måste hosta, hosta i en pappersnäsduk som du därefter slänger i soporna. Har du inga pappersnäsdukar, hosta i din tröjärm. Hosta inte i handen.
• Att använda andningsmask är inte nödvändigt men hälsovårdspersonal, människor med coronavirusinfektion och deras familjer utgör undantag.

Alla nyheter

Stala på sociala media

#stainlessforlife