Stalas fyra hörnpelare för hållbarhet

1 Ökat välmående

Vår engagerade och kunniga personal är den viktigaste enskilda faktorn i vår verksamhet. I enlighet med vår värdegrund behandlar vi varandra jämlikt och talar om saker på ett rakt och direkt sätt. Vi engagerar oss för säkerheten och ergonomin på arbetsplatsen.

2 Effektiv resursanvändning

Välfungerande processer och lean-principer utgör kärnan i vår verksamhet. Hållbart producerade, ansvarsfulla materialval och vidareutveckling av tillverkningsmetoderna leder vårt arbete såväl vid den egna fabriken som hos våra samarbetspartner.

3 Minskat koldioxidavtryck

Vår målsättning är att bli koldioxidneutrala till år 2035. Dessutom har vi förbundit oss att minska mängden avfall som uppkommer i vår fabrik med 10 % per år och att återvinna allt avfall år 2030. Samma ambitiösa minskningskrav på 10 % årligen gäller även vår vatten- och energiförbrukning. Av det rostfria stålet som vi använder är i bästa fall nästan 90 procent återvunnet.

4 Ansvarsfullt företagande

Våra etiska principer utgör en av hörnstenarna i vår verksamhet. Vi engagerar både våra anställda och våra leverantörer i att följa dem. Genom fungerande processer säkrar vi en lönsam affärsverksamhet, så att vi kan investera och utveckla den med tanke på en hållbar framtid, både ur en ekologisk och affärsmässig synvinkel.

Stalas resa mot en mer hållbar framtid

Hur yttrar sig ansvarstänkandet hos Stala?

Kvalitetsmåtten – vårt ansvar gentemot våra kunder

Kundnöjdhetsindex – Kundupplevelsen är synnerligen viktig för oss och något vi brinner för att förbättra. Vi mäter kundnöjdheten och kundlojaliteten varje år med hjälp av NPS (Net Promoter Score). I den senaste undersökningen nådde vi upp i svindlande höga 73 poäng.

Pålitlighet – Pålitligheten är en av de viktigaste faktorerna när det gäller kundnöjdhet. Vårt mål är att säkerställa att leveranserna når våra kunder vid precis rätt tidpunkt. Vad är väl mer äkta ansvarsfullhet än att hålla sina löften?

Reklamationer – Vi vill göra vår del av arbetet rätt från början och det är vi mycket stolta över. Vi tar ansvar för våra kundrelationer, vilket märks i en mycket låg procentandel reklamationer.

De certifierade kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 och ISO 14001 – Stala använder certifierade kvalitets- och miljöledningssystem för att garantera att verksamheten håller hög kvalitet. Se våra ISO 9001- och ISO 14001-certifikat.

Stalas hållbarhetstänk i ett nötskal

Vi finns därför att vi vill skapa hållbar design som blir en del av det mänskliga livet. Kärnan i vår kompetens ligger i förmågan att förena rostfritt stål med finsk design och en förståelse för livet. Vi utvecklar och tillverkar produkter med hög kvalitet och lång livslängd.

För Stala innebär ansvarstagande att vi verkar inom principerna för hållbar utveckling och visar respekt för både varandra och för naturen. Våra SISU-värderingar visar sig i praktiken bl.a. genom rak kommunikation och förnyelse.

Stalas strategi bygger på intresse, tillväxt och lönsamhet. Vår förnyelse ökar nyfikenheten för oss, vilket visar sig bäst i våra innovationer – exempelvis materialet StalaTex, som lanserades år 2019.

Vi befinner oss på väg mot en hållbarare framtid. Vi är varken färdiga eller fulländade, men vi tar stora steg mot en bättre framtid. Våra mål är ambitiösa och vi tar ansvar för att vi ska nå dem. Vi engagerar oss för människors välmående, för tryggheten, för naturen, för vårt gemensamma bästa och för en hållbar framtid. Morgondagen blir vad vi gör den till – tillsammans. Det vi strävar mot tillsammans, det lyckas vi med!

Våra etiska riktlinjer

Våra etiska riktlinjer har skapats utifrån den internationella ISO 26000-standarden Guidance on Social Responsibility. Målet för vårt samhällsansvar är en socialt hållbar utveckling. ISO 26000 delar upp samhällsansvaret i sju olika grundprinciper - ansvarsskyldighet, transparens, etiskt uppträdande, respekt för intressenterna, respekt för lagen, efterlevnad av internationella uppförandenormer och respekt för mänskliga rättigheter.

Stalas verksamhet bygger på att inkludera principerna för samhällsansvar i beslutsfattandet och genomförandet av besluten. Bland dessa principer ingår hållbar utveckling, transparens, etiskt uppträdande, respekt för intressenterna, socialitet, självkännedom och inspiration, direkthet, nyfikenhet och förnyelse. Utöver det respekterar vi självklart rättsprinciperna, riktlinjerna för internationell verksamhet samt mänskliga rättigheter.

Stala - berättelsen om finsk design

Finländarna – detta tystlåtna folk från storskogarna i norr – är världens lyckligaste folk. Så sägs det. Finländare är ärliga och rättvisa och respekterar varandras personliga omgivningar. De värdesätter en ren natur och att leva i harmoni med denna. Finländare uppskattar även sitt skolsystem, som är i världsklass, samt den offentliga sjukvården. Det är med andra ord inget under att världens lyckligaste folk bor i Finland.

Finländare tycker om skönhet, design samt praktisk och vardagsnära formgivning. Finsk design uppskattas högt också i övriga världen för sin innovativitet och sitt främjande av vetenskap och nya tekniker. Finländska produkter anses vara hållbara och hålla hög kvalitet. Vi tycker att en bra produkt ska tåla tidens tand både utseendemässigt och fysiskt.

Stalas berättelse är en berättelse om finsk design – berättad med stolthet.

Nyheter och berättelser om hållbarhet

Alla nyheter
Nyheter

Stala har tilldelats utmärkelsen Red Dot Award: Product Design 2023 för sina StalaTex-mönstrade ytor i rostfritt stål

Stala har fått en utmärkelse inom priskategorin Red Dot Award: Product Design 2023 för sina senaste kollektioner av...

Läs mer
Nyheter

Stala har tilldelats Green GOOD DESIGN®-priset 2021 för sina rostfria StalaTex™-ytor

Uttalande från Europeiska centret för arkitektkonstdesign och urbana studier samt The Chicago Athenaeum: Arkitektur...

Läs mer
Nyheter

Stalas Seven-diskbänkar och stänkpaneler får rätt att bära Nyckelflaggan

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat företaget Stala, vars verksamhet är förlagd till staden Lahtis, rätten...

Läs mer

Stala på sociala media

#stainlessforlife