G2B by Stala

From Good to Better heter Stalas initiativ till förmån för ett mera ansvarsfullt sätt att tillverka topprodukter, driva en lönsam och målmedveten affärsverksamhet samt bry sig om människor och deras hälsa.

G2B är Stalas plattform för att driva förändring. Den tar oss med på en oändlig resa mot riktiga, genuina förbättringar. Vi strävar alltid efter att nå ännu längre!

Good-to-Better_550x450px.jpg

Designad och tillverkad av glada människor

Vår engagerade och kunniga personal är den viktigaste enskilda faktorn i vår verksamhet. I enlighet med vår värdegrund behandlar vi varandra jämlikt och talar om saker på ett rakt och direkt sätt. Vi engagerar oss för säkerheten och ergonomin på arbetsplatsen.

Tillverkad av bättre råvaror med hjälp av grön energi och genom att minska skadliga komponenter

Vår målsättning är att bli koldioxidneutrala till år 2035. Dessutom har vi förbundit oss att minska mängden avfall som uppkommer i vår fabrik med 10 % per år och att återvinna allt avfall år 2030. Samma ambitiösa minskningskrav på 10 % årligen gäller även vår vatten- och energiförbrukning. Av det rostfria stålet som vi använder är i bästa fall nästan 90 procent återvunnet.

Good-to-Better_550x450px2.jpg
Good-to-Better_550x450px3.jpg

Att åstadkomma positiv förändring i världen med innovation och bra design som resulterar i hållbar tillväxt

Våra etiska principer utgör en av hörnstenarna i vår verksamhet. Vi engagerar både våra anställda och våra leverantörer i att följa dem. Genom fungerande processer säkrar vi en lönsam affärsverksamhet, så att vi kan investera och utveckla den med tanke på en hållbar framtid, både ur en ekologisk och affärsmässig synvinkel.

From good to better - Från bra till bättre är Stalas plattform för förändring. Det är en oändlig resa av genuin förbättring.

 

 

Inspirerande berättelser bakom G2B av Stala

Stalas resa mot en mer hållbar framtid

Stala på sociala media

#stainlessforlife