Denna jul stöder vi Rädda Barnens arbete på hemmaplan

Pelastakaa lapset 2020.jpg

Julen 2020 stöder vi Rädda barnens arbete inom landet. Juldonationerna förebygger utanförskap och kommer landets mindre bemedlade barnfamiljer till hjälp.

Detta år har varit mycket speciellt på många sätt. Den världsomspännande pandemin har berört oss alla. Följderna har varit utanförskap, ensamhet och utmaningar vad gäller den psykiska hälsan. De svagaste har lidit mest. Oskyldiga barn har ställts inför svåra utmaningar och därför vill vi på Stala räcka ut en hjälpande hand. Barnen är vår framtid!

Vi vill önska alla våra samarbetspartner en riktigt god jul och gott nytt år!

Låt oss ta hand om varandra. Håll er friska!

Stala_joulutoivotus_2020.jpg

Rädda Barnen rf grundades 1922 och är en politiskt och religiöst obunden medborgarorganisation, som stöder särskilt barn som lever i svåra förhållanden. Vi strävar efter att främja genomförandet av barnets rättigheter i Finland och i världen.

Pelastakaa_Lapset_juldiplom_2020.pdf

Alla nyheter

Stala på sociala media

#stainlessforlife