Stala i Europas miljöhuvudstad 2021

Här på Stala är vi lahtisbor, och väldigt stolta över det. Under detta år 2021 får vi vara extra stolta, eftersom Lahtis är den första staden i Finland som får äran att bli miljöhuvudstad i Europa. Vi utgör en del av Lahtis, vilket till och med framgår av vårt namn. På STALA, STAinless LAhti, värdesätter vi en hållbar framtid och alla handlingar som strävar ditåt.

Stala_Lahti_Ymparistopk_2021.jpg

Berättelsen om Stala och staden Lahtis

Lahtis är en traditionell industristad med en viktig roll i utvecklingen av Finland. Fram till 1970-talet pågick en period av snabb tillväxt och industrialisering, vilket belastade miljön. Stala grundades i Lahti år 1972 i en tid av intensiv urbanisering och nybyggnation. Redan då var vi så stolta över våra rötter, att vi ville att de skulle återspeglas i företagsnamnet. Därför föddes STALA, STAinless LAhti. På den tiden var Vesijärvi en av Finlands mest förorenade sjöar, men staden Lahti påbörjade ett ambitiöst vattenvårdsarbete redan på 1970-talet för att stoppa den uppenbara igenväxningen av stadens största sjö.

Sedan dess har vi kommit en bra bit och blivit en ledande miljöstad i Europa. Som en kretsloppsekonomins föregångare minskar Lahtis inte bara mängden avfall, utan använder också det uppkomna avfallet så effektivt som möjligt. Av det avfall som uppkommer inom regionen återcirkuleras en tredjedel som råmaterial för nya produkter medan två tredjedelar utnyttjas inom energiproduktionen. Målet ligger ännu högre – Lahtis har som ambition att bli en helt avfallsfri, kretsloppsekonomisk stad till år 2050.

Stalas verksamhet har alltid byggt på ett effektivt utnyttjande av resurser. Redan i början av 1980-talet kom Stalas rostfria brevlådor till som en följd av en brainstorming kring hur spillbitarna från diskbänkarnas hoöppningar skulle kunna tas tillvara. Idag innebär kretsloppsekonomin för Stalas del att 100 % av det rostfria avfallet återvinns och att den råvara som används har en återvinningsgrad på upp till 90 %.

Mål för en hållbar framtid

Lahtis är en föregångare för övriga världen. Staden har satt upp ambitiösa klimatmål och siktar på koldioxidneutralitet till år 2025 – tio år innan det finländska regeringsprogrammet och 25 år innan EU-målet. Som Finlands första stora koldioxidneutrala stad stakar Lahtis upp riktningen både inom Finland och internationellt.

Stala har som mål att bli koldioxidneutrala fram till år 2035. Vi har dessutom förbundit oss att minska avfallsmängden på våra fabriker med 10 % per år och att återvinna allt avfall senast 2030. Samma ambitiösa minskning på 10 % gäller även vatten- och energiförbrukningen.

En hållbar framtid kräver handlingar, inte bara prat

För att bygga en hållbar framtid krävs handlingar. För oss är det mycket viktigt att även kommande generationer kan få njuta av en ren livsmiljö, precis som vi själva fått göra. Därför har vi kavlat upp ärmarna och satt igång.

På vår fabrik i Lahtis har vi gått över till att använda blott och enbart förnybar vindenergi under 2020. Våra åtgärder för att minska mängden vatten som går åt i vår verksamhet har varit effektiva och vi har lyckats minska vattenförbrukningen per produktionsenhet med cirka 16 % under 2020. Samtidigt har vi minskat energiförbrukningen per produktionsenhet med cirka 10 %. Mängden farligt kemikalieavfall per produktionsenhet har minskat med 87 % under samma tidsperiod. Det är otroligt goda siffror, och de vittnar om att vi tar frågan om hållbar utveckling på allvar.

Vi är på väg. Vi är varken färdiga eller fulländade, men vi tar stora steg mot en bättre framtid. Våra mål är ambitiösa och vi tar ansvar för att vi ska nå dem. Vi engagerar oss för människors välmående, för tryggheten, för naturen, för vårt gemensamma bästa och för en hållbar framtid. Morgondagen blir vad vi gör den till – tillsammans.

Läs mer om ämnet:

 

Alla nyheter

Stala på sociala media

#stainlessforlife