Stala firar ett halvt sekel av design inom vardagslivet

Stala firar 50-årsjubileum år 2022 genom att lansera funktionella lösningar av högsta kvalitet som ett led i att cementera positionen som det ledande designföretaget inom branschen.

Stala 50v_artikkeliin_700px.jpg

Året är 1972. USA:s president Richard Nixon besöker Kinas premiärminister Zhou Enlai i Beijing. David Bowie släpper sitt kultförklarade album Ziggy Stardust. I Finland är Urho Kekkonen president. I staden Lahtis, strax norr om Helsingfors, köper Reino Rajamäki upp Upos tillverkning av diskbänkar. Det markerar tillkomsten av Stala, som är en sammanslagning av orden Stainless (rostfritt) och Lahtis.

Fast förankrade i innovation och design

”I femtio år har Stala som företag riktat in sig på innovativ och funktionell design”, säger vd:n Pasi Härkönen. ”Vår framgång baseras på våra riktlinjer och på ypperligt finskt hantverk, funktionell design och produkter av hög kvalitet. Allt vi gör syftar till att ge våra kunder den bästa upplevelsen.”

I årtionden har Stalas specialitet varit att formge rostfria bänkskivor, diskbänkar och brevlådor. Bland industri- och hushållsprodukter är nordisk design med rätta berömt över hela världen och Stala har bidragit till den utvecklingen. Vacker och funktionell design kommer även i fortsättningen att utgöra något av det viktigaste som kännetecknar Stalas lösningar.

En stor omvälvning skedde under 2020, då Stala köptes upp av Kovinoplastika Lož Group, som äger varumärket Alveus. Både Stala och Alveus erbjuder diskbänkar och utrustning av toppkvalitet men de har också olika och kompletterande styrkor. Medan Stala är specialiserade på rostfritt stål, är Alveus ledande inom flera olika material, såsom kompositer och härdat glas.

Hållbarhet för de kommande 50 åren

Stala betonar vikten av hållbarhet. Att förbättra hållbarheten är en av det moderna samhällets megatrender som bara fortsätter att öka i betydelse. Stala engagerar sig för personalens välbefinnande, effektivt resursutnyttjande, minskat koldioxidavtryck och ett etiskt och ansvarsfullt företagande.

”Jag är stolt över Stalas historia och entusiastisk inför framtiden”, säger Härkönen. ”Nu när vi går in i nästa halvsekel kommer vi att fortsätta erbjuda våra kunder de bästa lösningarna och att ta fasta på allt det som gör oss så bra: kvalitetshantverket, designen och teknologin. Vi kommer också att inkludera innovativ hållbarhet i vårt utbud. Jag ser fram emot att få dela med mig av många spännande nyheter under det kommande året i samarbete med våra nuvarande och nya samarbetspartner.”

För att ta del av hur Stala förbättrat köksupplevelsen under femtio års tid – och alla ännu bättre upplevelser som kommer att erbjudas framöver – besök www.stala.se.

 

Några höjdpunkter i Stalas historia

1972 – Stalas resa inleds i Lahtis, Finland.

1974 – Tillverkningen av storskalig köksinredning och rostfria stålrör startar.

1980 – Sopsorteringssystemet EkoLine skapas för att förenkla hushållens avfallshantering.

1983 – Spillbitar från diskbänkstillverkningen används för att tillverka brevlådor av rostfritt stål.

1986 – Lean-filosofin börjar tillämpas för att eliminera spill i processerna.

1990 – Finska kvalitetsföreningens kvalitetspris.

1992 – Exportförsäljningen av bänkskivor inleds.

1994 – Första miljöledningssystemet tas i bruk.

2000 – Diskbänks- och stålrörstillverkningen separeras till två skilda bolag.

2016 – Skanska belönar Stala för den hållbara paketeringen av diskbänkar.

2019 – Stala producerar mönstrade StalaTex-ytor kemikaliefritt och energisnålt.

2020 – Stalas ambitiösa ansvarsmål antas för att spegla företagets engagemang.

 

Alla nyheter

Stala på sociala media

#stainlessforlife