Stala har tilldelats Green GOOD DESIGN®-priset 2021 för sina rostfria StalaTex™-ytor

Uttalande från Europeiska centret för arkitektkonstdesign och urbana studier samt The Chicago Athenaeum: Arkitektur- och designmuseet belönar StalaTex™ med utmärkelsen Green GOOD DESIGN® 2021, en av de mest erkända designpriserna i världen. Green GOOD DESIGN® är en specialupplaga av det ursprungliga GOOD DESIGN-programmet, som skapades i Chicago år 1950 av Eero Saarinen samt Charles och Ray Eames.

GreenGOODdesign_600x400px.jpg

Green GOOD DESIGN uppmärksammar och lyfter fram de viktigaste internationella produkterna i världen, som på ett globalt plan visar vägen mot ett utförande som är helt och hållet hållbart och samtidigt kompatibelt med de högsta kraven när det gäller miljövänlighet.

Inför 2021 års upplaga av Green GOOD DESIGN fick museet ta emot hundratals bidrag från hela världen. Medlemmarna i det europeiska centrets internationella råd – branschledare inom formgivning från hela världen – fick agera jury och valde ut över 150 exempel på nya produkter, program, människor, miljöplaner och arkitektur som enastående representanter för grön design från 28 länder. Under valspråket ”bygg en bättre värld nu” uppmärksammades och belönades de byggnader och produkter, som betonar den mest avancerade ”gröna approachen” och de mest sofistikerade tillvägagångssätten och teknikerna när det gäller att göra största möjliga skillnad för miljön.

StalaTex™ som världens viktigaste exempel på hållbar design

StalaTex™ är designat för att göra repor och fingeravtryck mindre synliga på ytor av rostfritt stål, samtidigt som det är utvecklat för att ge ett kallt och industriellt material en känsla av värme och lättillgänglighet. Sett som ett hygieniskt, långlivat och återvinningsbart material är rostfritt stål oslagbart. Tack vare StalaTex™ tål det inte bara hårt slitage utan även att ses på. Det rent av inbjuder till beundran. Det i sin tur möjliggör ett mer mångsidigt användande av rostfritt i olika inrednings- och byggnationsprojekt.

Tekniken bakom StalaTex™ är högteknologisk och energisnål och helt fri från kemikalier. När man talar om en produkts hållbarhet bör man också ta dess totala livslängd i beaktande. Det rostfria stålet som används till StalaTex™ är återvunnet till cirka 90 %. Tack vare StalaTex™ åldras stålet med värdighet vid långvarig användning, vilket minskar behovet av att byta ut det. Man kan säga att StalaTex™ är som gjort för att hålla för evigt. Trots det är produkten 100 % återvinningsbar, även efter det att dess långa livscykel har nått sitt slut. Förutom den miljövänliga, kemikaliefria och energisnåla tillverkningsprocessen minimeras också materialspillet och allt överblivet rostfritt stål från tillverkningsprocessen återvinns till 100 %. Fabriken i Finland använder dessutom enbart vindenergi för att nå ännu grönare resultat.

År 2019 var Stala först i världen med att lansera de lasermönstrade StalaTex™-produkterna. Till att börja med användes StalaTex™ i diskbänkar och stänkpaneler, men bara fantasin sätter gränser för vad som går att åstadkomma med hjälp av tekniken. Stalas utvecklingsarbete har skapat en tillväxt för den aktuella produktgruppen och kurvan pekar ständigt uppåt i takt med att StalaTex™ blir allt vanligare vid både projektbyggande och i privata kök.

- Vi känner oss hedrade av att ha fått ta emot detta prestigefyllda designpris. Hållbarhet har varit en av våra huvudsakliga drivkrafter i flera års tid och nu har det lett till resultat. Vi har utvecklat StalaTex™  för att möta behoven hos våra kunder men samtidigt leder det oss vidare på resan mot en hållbar framtid, säger Stalas vd Pasi Kallio.

Stalas resa mot en hållbar framtid

Stala har en omfattande värdegrund när det gäller ansvarsfullhet. Dit hör bland annat främjande av god hälsa, effektivt användande av resurser, minskat koldioxidavtryck och ansvarsfullt agerande i affärsverksamheten. Stalas mål är att bli koldioxidneutrala till år 2035. Företaget har dessutom förbundit sig att minska avfallet från fabriken med 10 % årligen samt att återvinna allt genererat avfall till år 2030. Samma ambitiösa mål gäller vatten- och energiförbrukningen, som också ska minska med 10 % per år.

- Vi känner oss väldigt hedrade och stolta över utmärkelsen. Museets GOOD DESIGN®-pris är en ”godkänt-stämpel” på att våra produkter möter branschens allra högsta krav på framstående design. Det har varit ett nöje att se att även våra kunder ser Stala som ett mycket ansvarsfullt företag, säger Stalas marknadsdirektör Anne Kanervo.

Ytterligare information

Pasi Härkönen, vd för Stala, tel. +358 40 093 4119, pasi.harkonen@stala.com

Anne Kanervo, marknadsdirektör för Stala, tel. +358 40 652 6165, anne.kanervo@stala.com

Fakta

Stala är ett finskt designföretag som formger, tillverkar och säljer innovativa lösningar för funktionella hem. Vår kärnkompetens ligger i förmågan att kombinera rostfritt stål med finsk design och en förståelse för livet. På vår fabrik i Lahtis tillverkar vi produkter märkta med symbolerna Design from Finland och Nyckelflaggan, och vi är stolta över att kunna exportera dem till flera olika länder. Stala är en del av Kovinoplastika Lož Group sedan september 2020. www.stala.se

The Chicago Athenaeum (www.chi-athenaeum.org) är ett globalt, icke-vinstdrivande utbildnings- och forskningsinstitut som finansieras av sina medlemmar. Institutets mission är att utbilda allmänheten i arkitekturens och formgivningens betydelse samt hur dessa kan ha en positiv inverkan på den mänskliga miljön.

Det europeiska centret för arkitektkonstdesign och urbana studier (The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, www.europeanarch.eu) är inriktat på att utbilda allmänheten i alla aspekter av det byggda rummet – från hela städer till individuella byggnader – inklusive konstens och kulturens filosofiska aspekter, som i slutänden är de som ger designen dess slutgiltiga form. Organisationen lägger stor vikt vid samtida värden och estetik, bevarande och hållbarhet samt att teoretiskt utforska och utveckla konsten och designen som de högsta uttrycksformerna för kultur och urbanitet.

Alla nyheter

Stala på sociala media

#stainlessforlife