STALA och ALVEUS - Stronger together!

Stalas expansion utomlands tog ett jättekliv i och med en företagsaffär som genomfördes den 23/9 2020. Stalas nya ägare Kovinoplastika Lož Group har verksamhet i 7 länder via egna försäljningskontor och produkter av varumärket ALVEUS säljs i mer än 50 länder. Genom detta nätverk kan varumärket STALA expandera till ett ännu större geografiskt område utöver de nuvarande drygt 10 exportländerna.

 

Det slovenska metallförädlingsföretaget Kovinoplastika Lož Group har köpt 100 % av Stalas aktiekapital enligt ett upplåtelseavtal undertecknat den 23/9 2020. Affären påverkar inte ägarskapet i Stalatube Oy, eftersom företagen varit helt separata sedan år 2004.

I och med företagsuppköpet förstärker Kovinoplastika sitt strategiska mål att bli en av Europas tre största tillverkare av bänkskivor och diskhoar till kök. Köpet av Stala stöder detta mål på ett naturligt sätt genom den höga kvaliteten på företagets produkter och att Stala har en så bra position på hemmamarknaden.

”Kovinoplastika värdesätter Stalas arbete med långsiktighet, den utmärkta kompetensen hos företagets anställda och den moderna produktionsanläggningen i Lahtis”, säger Borut Flander, vd för Kovinoplastika Lož. Dessa hörnstenar i Stalas framgångsrika verksamhet ser vi som nyckeltillgångar även framöver, tillägger han. Under de senaste åren har Kovinoplastika drivit sin tillväxtstrategi särskilt genom produktfamiljen ALVEUS. Företagets omsättningstillväxt bottnar i produktutveckling och i varumärket ALVEUS.

Enligt Borut Flander har Kovinoplastika uppmärksammat betydelsen hos formgivning, och det är utifrån detta som företaget strävar efter hållbar tillväxt framöver: Varumärkena ALVEUS och STALA har sortiment som kompletterar varandra och möjliggör försäljning på olika marknader. Genom företagsaffären förstärks de båda företagens specialkompetenser inom sina respektive områden, vilket öppnar upp för en framgångsrik och växande affärsverksamhet baserad på innovativ produktutveckling, kvalitetsprodukter och utmärkt kundservice.

Stala Oy har sedan 1972 ägts av familjen Rajamäki. Tuija Rajamäki, dotter till företagets grundare och tillika styrelseordförande i Stala Oy, ser en ny kontinuitet för sin pappas företag under Kovinoplastikas ägarskap och säger: ”För att detta fina företag ska kunna fortsätta sin historia, har vi hittat en ny industriell ägare i Kovinoplastika Lož-gruppen. I kombination med varumärket Alveus skapar varumärket Stala nya möjligheter på marknaderna och bildar en ännu starkare och intressantare helhet. Med god tillit överlämnar vi företaget till de nya ägarna medan Pasi Kallio fortsätter som vd”.

”Kunderna värdesätter varumärket STALA och produkternas finska design. Vi ser denna företagsaffär som ett betydelsefullt, strategiskt uppköp och ser till att varumärket STALA och Stala Oy som eget bolag fortsätter sin framgångssaga under nytt ägarskap”, säger Borut Flander.

Kovinoplastika Lož 

Kovinoplastika Lož (www.kovinoplastika.si) är ett slovenskt företag med en lång historia inom metallförädling. Företaget grundades 1954 och sysselsätter kring 700 personer i sju europeiska länder. Företagets verksamhet är tredelad; fönster- och dörrmekanismer (Fittings), utveckling och produktion av gjutformar för industrin (Toolshop) samt produktion av diskhoar, metallkärl och andra motsvarande tillbehör för köksbehov (Inox). Under 2019 steg Kovinoplastikas omsättning till över 60 miljoner euro och rörelseresultatet till cirka 6 miljoner euro. Kovinoplastika ägs i sin helhet av placeringsfonden KJK Fund II, vars placeringar administreras av Helsingforsbaserade KJK Capital Oy.

Företagets huvudsäte ligger i slovenska Lož, där även företagets produktionsanläggning är belägen. Kökshoarna och köksprodukterna säljs under varumärket ALVEUS. Företaget har kontor i sju europeiska länder och dess produkter säljs numera i mer än 50 länder.

Stala Oy

Stala Oy (www.stala.fi) är ett SME-företag med hemvist i finska Lahtis, grundat av nuvarande styrelseordföranden Tuija Rajamäkis far Reino Rajamäki år 1972. Företaget sysselsätter 44 personer och omsättningen uppgick till 10,7 miljoner euro år 2019. De viktigaste produkterna täcker in diskhoar och bänkskivor till privatkök, avfallssorteringsvagnar samt brevlådor. Stalas utmärkta NPS-värde (Net Promoter Score) uppgår till 73, och i kombination med en leveranssäkerhet på nästan 98 % skapas en fantastisk grund för framgång även i framtiden.

Ytterligare information:

Pasi Kallio

Tel: +358 44 750 8444

E-post: pasi.kallio@stala.com

Alla nyheter

Stala på sociala media

#stainlessforlife