Stalas Seven-diskbänkar och stänkpaneler får rätt att bära Nyckelflaggan

Avainlippu_600x400px_SE.jpg

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat företaget Stala, vars verksamhet är förlagd till staden Lahtis, rätten att använda Nyckelflaggan i sin marknadsföring av Seven-seriens diskbänkar och stänkpaneler. Nyckelflaggan som symbol betecknar att en produkt är tillverkad i Finland. I produktfamiljen Seven ingår skräddarsydda diskbänkar och stänkpaneler av rostfritt stål.

Stala Oy, STAinless LAhti, startade sin verksamhet 1972. De första produkter som företaget tillverkade var just diskbänkar och nu 50 år senare pågår utvecklingen av dem fortfarande. Idag är diskbänkarna mestadels måttanpassade efter kundens behov, vilket gör att de går att installera snabbt på plats och håller länge, men också att materialet utnyttjas till en så effektiv grad som möjligt.

Huvudråvaran i Stalas diskbänkar och paneler är rostfritt stål från Outokumpu, som har en återvinningsgrad i världens absoluta toppklass, uppemot 90 %. När det gäller ansvarsfullheten hos de rostfria produkterna, ökar hållbarheten inte bara genom den höga andelen återvunnet material, utan även genom produkternas extremt långa livslängd och möjligheten att återvinna materialet helt och hållet när produkten väl tjänat ut.

Under 2019 var Stala först i världen med att lansera laseretsade StalaTex-motiv, och då på just Seven-seriens diskbänkar, -bänkskivor och paneler. Det första StalaTex-sortimentet har designats av Harri Koskinen. Genom Stalas utvecklingsarbete har produktgruppen diskbänkar fått luft under vingarna så till den milda grad, att tillväxten passerat 20 % under de senaste fyra åren. Tillväxtkurvan pekar fortsatt uppåt i takt med att StalaTex blir allt vanligare i både byggprojekt och enskilda kök.

Nyckelflaggan är ett märke för finländskt arbete. Märket kan beviljas en produkt som tillverkas i Finland. Därtill ska de finländska kostnadernas andel av produktens självkostnadsvärde, dvs. graden av inhemskhet, vara minst 50 procent. För Stalas Seven-serie gäller att den är mer än 80 % inhemsk.

- Nyckelflaggan vittnar om Stalas stora satsning på tillverkningen av diskbänkar på fabriken i Lahtis. Diskbänken är en viktig produkt på den nordiska marknaden och Stala nådde under 2020 upp i en leveranssäkerhet på 97,5 %. Vem som helst kan planera sin egen, måttanpassade diskbänk med hjälp av planeringsprogrammet Stala Designer, där över en miljon olika variationer går att skissa upp snabbt och enkelt. Tiden från beställning till diskbänkens ankomst är i Norden som mest kring 10 arbetsdagar, så Stalas verksamhet går att beteckna som ytterst effektiv inom sitt marknadssegment, konstaterar Stalas vd Pasi Kallio.

Märket Nyckelflaggan är tämligen välkänt. Enligt en undersökning gjord av Förbundet för Finländskt Arbete känner över 90 procent av konsumenterna i Finland till Nyckelflaggan mycket eller ganska väl. Kännedomen bland beslutsfattarna i företagen är 92 procent. De flesta finländare (75 procent) anser dessutom att Nyckelflaggan påverkar deras köpbeslut positivt.

- Genom Nyckelflaggan-märket vill vi upplysa alla om att våra produkter är finsktillverkade, att de baseras på finskt kunnande och att de skapar arbetstillfällen i Finland. Vi ser ansvarstagandet som en hörnpelare i vårt värdegrundsarbete. I det ingår att främja välmående, bedriva verksamheten på ett etiskt hållbart sätt, minska koldioxidavtrycket samt effektivisera resursanvändningen. Det har varit glädjande att se, att även våra kunder ser Stala som ett mycket ansvarsfullt företag, säger Stalas marknadschef Anne Kanervo.

Nyckelflaggans Brand Manager Nina Pohjoiskoski konstaterar att köpet av en inhemsk produkt upplevs som något som påverkar samhället och utgör ett aktivt val som bidrar till konkurrensförmågan och välståndet i Finland.

Ytterligare information

Pasi Kallio, VD, Stala, tel. +358 44 750 8444, pasi.kallio@stala.com

Anne Kanervo, Marknadschef, Stala, tel. +358 40 652 6165, anne.kanervo@stala.com

Nina Pohjoiskoski, Brand Manager, Förbundet för Finländskt Arbete, +358 50 344 6048, nina.pohjoiskoski@suomalainentyo.fi

Stala är ett finländskt designföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa lösningar för funktionella hemmiljöer. Kärnan i vårt kunnande ligger i förmågan att kombinera rostfritt stål, finsk design och en förståelse för livet. På vår fabrik i Lahtis tillverkar vi Design from Finland och Nyckelflaggan-märkta produkter, som vi med stolthet exporterar till flera olika exportländer. www.stala.se

Nyckelflaggan är en ursprungsmärkning som kan beviljas produkter och tjänster, som tillverkas och produceras i Finland. Nyckelflaggan-märket bärs av sammanlagt cirka 4 200 produkter, produktgrupper och tjänster. https://suomalainentyo.fi/sv/tjanster/nyckelflaggan/

Förbundet för Finländskt Arbete har som uppgift att främja uppskattningen av finländskt arbete och dess framgång. Förbundet administrerar märken som vittnar om finländskt arbete, påverkar köpbeslut och utmanar arbetslivet att förnya sig.

Alla nyheter

Stala på sociala media

#stainlessforlife