Friends of Stala

Stala är först i världen med att introducera mönster i ytor av rostfritt stål. Mönstren skapas med hjälp av en modern och miljövänlig laserteknik, som kan återge formgivarens vision i stålets yta.

Vi har haft äran att samarbeta med flera världsberömda designers. Dessa samarbeten har resulterat i våra unika StalaTex-kollektioner.

HARRI KOSKINEN - SCENE 

Det första kreativa samarbetet mellan Stala och den finska formgivaren Harri Koskinen startade år 2019.

“Allt handlade om att föra in mera värme och komfort i hemmen. Nyfikenheten inför den nya tekniken skapade själva gnistan när det gäller designen. Temat för de olika mönstren har sitt ursprung i kontraster, geometri och associationer till miljön, vilket också går att se i den färdiga kollektionen. Målet med kollektionen var enkelhet och att föra över de handritade mönstren till ytan på det rostfria stålet. Scenerier står för en ståndpunkt som förverkligats till en personlig och mänsklig kollektion.

Utgångspunkten för formgivningsarbetet var att ta till sig den nya tekniken och att skapa en ny generation av rostfritt stål – först i världen. Det var ett nöje att sätta igång att skapa något helt nytt, eftersom det gick att bygga vidare på Stalas mångåriga utvecklingsarbete. Slutresultatet blev en kollektion som tog rostfria stålytor in i en helt ny era.

SCENE - a patterned stainless steel collection by Harri Koskinen broschyr >

 

GERT WINGÅRDH - TRACE

Under 2022 släppte Stala ett nytt designsamarbete i samband med att Gert Wingårdh hälsades välkommen bland Stalas vänner.

"Nu som då är det handen och pennan som är Gert Wingårdhs primära verktyg. En flyktig tanke måste snabbt kunna sparas ned och bli till en skiss på en servett eller ett papper. Arbetet med mönsterkollektionen för Stala är inget undantag. Med Trace utforskar Wingårdh den kreativa processens innersta väsen; det ögonblick när tanke blir till streck. Med en arsenal av pennor, bläck och penslar låter Wingårdh streck och stänk flöda i olika riktning och densitet. Resultatet är sju mönster, lättast beskrivna som handritade tankebanor. Trace är, således, en portal rakt in arkitekten Gert Wingårdhs hjärna.“

TRACE - a patterned stainless steel collection by Gert Wingårdh broschyr >

 

MATTI KLENELL - GRID 

Under 2021 fick en ny, välkänd designer ta plats bland Stalas inflytelserika vänner – Matti Klenell.

“I arbetet med att skapa nya mönster till det innovativa StalaTex-konceptet har mitt fokus legat på mönster som på ett tydligt sätt bidrar till interiören genom att vara spatiala och grafiska utropstecken.

Mitt mål var att skapa abstrakta, storskaliga mönster och kraftfull grafik som syns på avstånd. Jag tror att den nya kollektionen kommer att spela en central roll i skapandet av en intressant visuell och samtidigt funktionell upplevelse. Jag är överraskad över hur fräscht och nytt konceptet känns när man ser hur det implementerats i sin faktiska omgivning.

Man skulle kunna tro att mönster som skapats i ett material skulle dölja dess materialitet men jag är fascinerad av det faktum att det här verkar förhålla sig helt tvärtom. Mönstren förstärker materialiteten hos stålet på ett exklusivt sätt som jag är väldigt nöjd med.

GRID - a patterned stainless steel collection by Matti Klenell broschyr >

 

Stala på sociala media

#stainlessforlife