Ladda ner våra GDL-objekt

Stalas hoar, diskbänkar och brevlådor finns som GDL-objekt. Med hjälp av vårt lättanvända Stala-objektbibliotek kan du planera in både standardprodukter och måttanpassade produkter i olika slags miljöer. GDL-objekten är direkt ArchiCad-kompatibla och går att öppna i ArchiCad version 16 eller senare.

Tekniska data och planeringsunderlag

Dokument och certifikat

CE-märkningen på en produkt innebär att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller kraven i de gällande EU-direktiven och att produkten genomgått alla de eventuella kontroller som krävs. Stalas samtliga hoar är CE-märkta. Produkterna har testats och godkänts enligt de krav som ställs i standarden EN 13310:2015. Överensstämmelsen återges i produktens DoP, som återfinns på fliken Installation och användarmanualer för varje enskild produkt.

Svanenmärket beviljas inte för enskilda produkter, men hela byggnader kan svanenmärkas om vissa specifika kriterier uppfylls. Stalas hoar uppfyller dessa krav, och kan därför användas i svanenmärkta hus. Du som är byggentreprenör / planerare kan beställa de nödvändiga bilagorna som behövs för certifieringen av Stala.

SundaHus och Byggvarubedömningen är certifikat som används specifikt i Sverige. Deras syfte är att höja produkternas miljövänlighet och tillverkarnas miljöansvar. Du återfinner godkännandena på hemsidan på respektive produkts produktsida.

Tekniska specifikationer och installationsanvisningar

I Technical Data Sheet (TDS) anges måtten för varje produkt på detaljnivå. I samma fil hittar du även öppningsmåtten för ovanpåliggande montering. Filerna, som är i pdf-format, återfinns på varje produkts produktsida under fliken Installation och användarmanualer.

På samma ställe hittar du även installations- och skötselanvisningar samt öppningsmått för bänkproducenter och inredningsmontörer. Alla filer kan laddas ner fritt utan inloggning.

Stalas diskbänkar levereras med utrymmesbesparande vattenlås. I vattenlåstabellen hittar du uppgifter om hur mycket utrymme varje vattenlås behöver.

Rostfritt stål är ett ekologiskt material

Rostfritt stål är ett ekologiskt och långlivat val till köket. I vår diskbänkstillverkning använder vi returstål från Outokumpu med en återvinningsgrad på upp till 85 %. En rostfri ho eller diskbänk som är i slutet av sin livscykel räknas inte som avfall, eftersom den kan återvinnas på nytt. Att välja en långlivad produkt är också en miljöhandling!

Våra rostfria bänkskivor är måttflexibla

Vi tillverkar måttbeställda bänkskivor i rostfritt med korta leveranstider. Måttbeställt är standard hos oss – även prismässigt. En bänkskiva som tillverkats efter kundens egna mått spar tid och kostnader vid monteringen, eftersom utfyllnadsbitar och hål för kranen inte behöver sågas upp på plats. Beställaren och montörerna tackar!

Rostfritt stål är hygieniskt

Rostfritt är ett hygieniskt material. Det suger inte åt sig smuts och är lätt att hålla rent. Rostfritt stål passar i olika typer av miljöer där hygien och enkelt underhåll utgör urvalskriterier.

Rostfria bänkskivor passar i olika utrymmen

Köket, tvättstugan, garaget eller städskrubben. Alla kräver de en trygg lösning ur vattensynpunkt. En bänkskiva i rostfritt är just en sådan lösning. Stor eller liten saknar betydelse – vi gör skivan precis såsom du vill ha den.

Design from Finland

Hörnstenarna i Stalas verksamhet är design, funktionalitet och kvalitet. Sedan år 1972 har vi styrts av tanken om toppdesign i allt vi gör. För oss betyder design inte bara hur produkten ser ut, utan även att dess hela livscykel ska vara så funktionell, effektiv och högkvalitativ som möjligt. Så skapas produkter som håller för tidens tand och som ger upphov till glädje varje gång de används. Diskbänken, om något, är vardagsdesign när den är som bäst.