Stala på Lahti Design Week 11–17/5 2023

LDW_700px.jpg

Lahti Design Week 2023 – Renewing design äger rum 11–17/5 2023. För genomförandet av Lahti Design Week ansvarar yrkeshögskolan LAB, staden Lahtis, Lahtisregionens utvecklingsorganisation LADEC, museet för visuell konst i Lahtis MALVA samt Finlands designstiftelse (Suomen Muotoilusäätiö).

Lahti Design Week är ett event som arrangeras vartannat år och som lyfter fram designen i alla dess dimensioner. Design finns överallt och den omger oss hela tiden även om vi inte tänker på det. Design är mer än bara toppdesignprodukter, tillgängliga för bara några enstaka få. Vad innebär ansvarsfullhet när det gäller design och affärsverksamhet?

Finlands designstiftelse arrangerar utställningen WOW-VASTUULLISUUS, som lyfter fram ansvarsfull verksamhet ur en kreativ och inkluderande infallsvinkel. Utställningen förenar modern konst och kontraster med ett urval av de ansvarsfulla åtgärder som staden Lahtis genomfört. Stala, vars verksamhet och själva namn är knutet till staden Lahtis, deltar i utställningen med sina mönstrade StalaTex-ytor i rostfritt stål.

Läs mer:

> Green Good Design-belönat mönstrat rostfritt stål från Lahtis

> StalaTex-tekniken

> Stalas ansvarsfullhetsarbete

Alla nyheter

Stala på sociala media

#stainlessforlife