Världens mest ansvarsfulla mönstrade rostfria stål kommer från Stala i Lahtis, Finland

StalaTex är ett av de bästa exemplen på hållbar design på en global skala.

StalaTex_GW04_800x400px.jpg

StalaTex utvecklades för att minska synligheten hos repor och fingeravtryck på ytor i rostfritt samt för att göra ett material som i sig är kallt och industriellt varmare och mera tilltalande. Rostfritt stål är oslagbart som material när det gäller hygien, hållbarhet och återvinningsbarhet.

Den spetsteknologi som används vid tillverkningen av StalaTex är helt kemikaliefri och energisnål – och den lilla energi som går åt kommer dessutom från förnybar vindkraft.

När man talar om hur hållbar en produkt är ur miljösynpunkt, måste påverkan från dess hela livscykel tas i beaktande. Det rostfria stålet i StalaTex består till cirka 90 procent av återvunnet material. Tack vare StalaTex åldras det rostfria stålet med elegans vid långvarig användning, vilket gör att behovet av att byta ut det blir mindre. Man kan nästan säga att StalaTex varar för evigt. Ändå är produkten till 100 % återvinningsbar efter sin långa tjänstgöring.

Det är inte bara tillverkningsprocessen som är miljövänlig, kemikaliefri och energisnål – även mängden materialavfall har minimerats och allt överblivet rostfritt stål återvinns till hundra procent under produktionen. På Stalas fabrik i Finland används endast förnybar vindkraftsenergi.

En innovation belönad med Green GOOD DESIGN® 2021-priset

European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies och The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design har tilldelat StalaTex priset Green GOOD DESIGN® 2021 – ett av världens mest välrenommerade designpriser. Green GOOD DESIGN®-priset är ett specialpris inom ramen för det ursprungliga GOOD DESIGN-programmet, som grundades av Eero Saarinen samt Charles och Ray Eames i Chicago år 1950.

Green GOOD DESIGN-priset delas ut till särskilt betydelsefulla och viktiga nya, internationella produkter som representerar ytterst hållbar design och uppfyller de strängaste miljökraven.

Stalas resa mot en hållbar framtid

Stala har ett brett engagemang till förmån för ansvarsfulla värderingar. Dit hör utveckling av välbefinnandet, effektiv resursanvändning, minskning av koldioxidavtrycket och ansvarsfullt företagande. Stalas mål är att bli koldioxidneutralt till år 2035. Dessutom har vårt företag förbundit sig att minska mängden avfall med 10 % årligen och att återvinna allt avfall till år 2030. Ett lika ambitiöst mål om en årlig minskning på 10 % ställer vi också på förbrukningen av vatten och energi.

StalaTex är en banbrytande teknik som revolutionerar användningen av rostfritt stål

StalaTex ger stålet mjukhet. De lasermönstrade produkterna av rostfritt stål är utvecklade för att hålla för livet. Vare sig det gäller bänkskivor, diskbänkar eller annan inredning – Stala ger fantasin vingar. Den nya tekniken förenar kreativitet med extrem hållbarhet. Genom vårt stora engagemang vill vi leverera hållbara produkter av toppkvalitet med minsta möjliga klimatpåverkan. För oss innebär rostfritt stål ett livslångt val för livet.

Läs mer: 

> StalaTex - En nyskapande teknik, som revolutionerar hur rostfritt stål används.

> Stalas hållbarhet

> StalaTex kollektioner

> Friends of Stala

Alla nyheter

Stala på sociala media

#stainlessforlife