Stalas resa mot en mer hållbar framtid

 

Stalas resa börjar i staden Lahtis år 1972

Berättelsen om Stala är en berättelse om finsk design, funktionalitet och kvalitet. Det som började med ett simpelt behov – diskbänken – har under årens lopp vuxit till en affärsverksamhet som styrs av en idé om att förverkliga design av toppklass i allt utförande.

LÄS STALAS HISTORIA

1980
Stala skapade avfallssorteringsvagnen EkoLine för hemhushåll

Avfallssorteringsvagnen EkoLine togs fram redan på 1980-talet för att förbättra möjligheten för hemhushåll att sortera avfallet effektivare.

1983
Brevlådor av överblivet stål

Stalas rostfria brevlådor föddes redan i början av 80-talet när man funderade på hur spillet från diskbänkarnas öppningar skulle kunna utnyttjas.1986
Lean-filosofin togs i bruk hos Stala

Stala började använda Lean-verktyg, vars primära mål är att eliminera spill.1994
Miljösystemet tas i drift

Stala började använda ett miljösystem i sin verksamhet.


2016
Miljöprisad förpackningsnyhet

Stala vann Skanskas miljöidétävling år 2016 genom att vi förnyade vår diskbänksförpackning så att den blev mer miljöeffektiv.


2019
Stala utvecklade den nya, miljövänliga StalaTex-metoden

Den kemikaliefria och energisnåla StalaTex-produktionsmetoden innebär ett unikt sätt att skapa mönstrade ytor i rostfritt.2020
Stala lanserade nya hållbarhetsmål

Stalas ambitiösa hållbarhetsmål offentliggörs som ett sätt att visa vårt engagemang.

 

2021
Implementering av förnybar vindenergi

Från och med den 1 januari 2021 har Stalas fabrik övergått till att uteslutande använda utsläppsfri, förnybar vindenergi. Denna gröna energikälla är helt fri från koldioxidutsläpp.


Lahtis blir Europas miljöhuvudstad 2021

Vi är stolta över att verka i Lahtis som en del av Finlands och Europas ledande miljöhuvudstad och en vägvisare inom klimatarbetet.

LÄS MER PÅ ENGELSKA


2021
Stalas Seven-diskbänkar och stänkpaneler får rätt att bära Nyckelflaggan

Merkki_kuvat_900x600px2.jpg

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat företaget Stala, vars verksamhet är förlagd till staden Lahtis, rätten att använda Nyckelflaggan i sin marknadsföring av Seven-seriens diskbänkar och stänkpaneler.

LÄS MER


2021
Stala har tilldelats Green GOOD DESIGN®-priset 2021 för sina rostfria StalaTex™-ytor

Merkki_kuvat_900x600px.jpg

Uttalande från Europeiska centret för arkitektkonstdesign och urbana studier samt The Chicago Athenaeum: Arkitektur- och designmuseet belönar StalaTex™ med utmärkelsen Green GOOD DESIGN® 2021, en av de mest erkända designpriserna i världen. 

LÄS MER


2030
Vi återvinner vårt avfall till 100 %

Vi har förbundit oss att minska vår avfallsmängd med 10 % årligen.


2035
Stalas mål för koldioxidneutralitet

Vi har förbundit oss att bli koldioxidneutrala till år 2035. Resan har börjat med ett successivt CO2-kartläggande för att förstå hur vår verksamhet påverkar atmosfären.


Stala på sociala media

#stainlessforlife