Stalas resa mot en mer hållbar framtid

 

Stalas resa börjar i staden Lahtis år 1972

Berättelsen om Stala är en berättelse om finsk design, funktionalitet och kvalitet. Det som började med ett simpelt behov – diskbänken – har under årens lopp vuxit till en affärsverksamhet som styrs av en idé om att förverkliga design av toppklass i allt utförande.

LÄS STALAS HISTORIA

1980
Stala skapade avfallssorteringsvagnen EkoLine för hemhushåll

Avfallssorteringsvagnen EkoLine togs fram redan på 1980-talet för att förbättra möjligheten för hemhushåll att sortera avfallet effektivare.

1983
Brevlådor av överblivet stål

Stalas rostfria brevlådor föddes redan i början av 80-talet när man funderade på hur spillet från diskbänkarnas öppningar skulle kunna utnyttjas.1986
Lean-filosofin togs i bruk hos Stala

Stala började använda Lean-verktyg, vars primära mål är att eliminera spill.1994
Miljösystemet tas i drift

Stala började använda ett miljösystem i sin verksamhet.


2016
Miljöprisad förpackningsnyhet

Stala vann Skanskas miljöidétävling år 2016 genom att vi förnyade vår diskbänksförpackning så att den blev mer miljöeffektiv.


2019
Stala utvecklade den nya, miljövänliga StalaTex-metoden

Den kemikaliefria och energisnåla StalaTex-produktionsmetoden innebär ett unikt sätt att skapa mönstrade ytor i rostfritt.2020
Stala lanserade nya hållbarhetsmål

Stalas ambitiösa hållbarhetsmål offentliggörs som ett sätt att visa vårt engagemang.


Lahtis blir Europas miljöhuvudstad 2021

Vi är stolta över att verka i Lahtis som en del av Finlands och Europas ledande miljöhuvudstad och en vägvisare inom klimatarbetet.

LÄS MER PÅ ENGELSKA


2021
Stalas Seven-diskbänkar och stänkpaneler får rätt att bära Nyckelflaggan

Merkki_kuvat_900x600px2.jpg

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat företaget Stala, vars verksamhet är förlagd till staden Lahtis, rätten att använda Nyckelflaggan i sin marknadsföring av Seven-seriens diskbänkar och stänkpaneler.

LÄS MER


2021
Stala har tilldelats Green GOOD DESIGN®-priset 2021 för sina rostfria StalaTex™-ytor

Merkki_kuvat_900x600px.jpg

Uttalande från Europeiska centret för arkitektkonstdesign och urbana studier samt The Chicago Athenaeum: Arkitektur- och designmuseet belönar StalaTex™ med utmärkelsen Green GOOD DESIGN® 2021, en av de mest erkända designpriserna i världen. 

LÄS MER


2030
Vi återvinner vårt avfall till 100 %

Vi har förbundit oss att minska vår avfallsmängd med 10 % årligen.


2035
Stalas mål för koldioxidneutralitet

Vi har förbundit oss att bli koldioxidneutrala till år 2035. Resan har börjat med ett successivt CO2-kartläggande för att förstå hur vår verksamhet påverkar atmosfären.


Stala på sociala media

#stainlessforlife